Niemiecki dla dzieci

Deutsch für Kinder

Podręczniki Deutsch für Kinder dla dzieci w wieku 7-13 lat

Fonetyka Szkoła Języków Obcych, oferuje również zajęcia Metodą Bezpośredniej Komunikacji (Direct Method) dla dzieci, korzystając z podręczników serii niemiecki dla dzieci (Deutsch für Kinder).

Seria podręczników Deutsch für Kinder pozwala na naturalny przebieg nauki, dzięki czemu dzieci uczą się w sposób dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Dzięki metodzie prostych pytań i odpowiedzi dzieci szybko uczą się używania struktur językowych. Dodatkowo dynamiczny charakter zajęć sprawia, że mali studenci błyskawicznie wzbogacają swoje umiejętności rozumienia z kontekstu.

Dzieci lubią naukę z podręcznikami z serii niemiecki dla dzieci (Deutsch für Kinder). A to za sprawą gier aktywizujących i motywujących, które w połączeniu z usystematyzowanymi powtórkami i pomocami wizualnymi, zapobiegają znużeniu i pomagają w utrwalaniu zdobytej wiedzy oraz zapamiętywaniu nowych partii materiału.

Seria sześciu podręczników do nauki języka niemieckiego dla dzieci w fonetyce szkole języków obcych w Grodzisku Mazowieckim
Podręczniki do nauki języka niemieckiego dzieci Metodą Bezpośredniej Komunikacji.