Nauka języka hebrajskiego

Hebrajski w Grodzisku Mazowiecki, תיבפלאה słowo hebrajskie alfabet, www.fonetyka.info, Fonetyka Szkoła Języków Obcych.
Nauka języka hebrajskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Szkoła językowa Fonetyka oferuje słuchaczom nauczanie języka hebrajskiego w Grodzisku Mazowieckim. Zajęcia prowadzi Native Speaker.

Język z grupy semickiej, w którym  wiele słów pochodzi z języka aramejskiego. Hebrajski ewoluował przez wiele wieków i ma kilka wersji: starożytny (biblijny), misznaicki (rabiniczny), średniowieczny, natomiast my będziemy się uczyć hebrajskiego współczesnego, będącego językiem urzędowym państwa Izrael, często mylonego z językiem jidysz (żydowskim). Proces odnawiania języka hebrajskiego rozpoczął się w XIX wieku dzięki  panu: Eliezer ben Jehuda.  Alfabet hebrajski składa się z 22 liter + 5 liter „końcowych”, które przyjmują na końcu słowa inną graficzną formę. W pisowni języka hebrajskiego nie rozróżnia się liter małych i wielkich. Tekst w języku hebrajskim zapisujemy zaczynając pisać od strony prawej do lewej.

Naukę języka hebrajskiego rozpoczynamy od poznania alfabetu w wersji pisanej i drukowanej. Następnie lektor zacznie wprowadzać podstawowe zwroty a także dialogi. Wraz z postępami w nauce pojawią się liczebniki oraz podstawowa gramatyka. W czasie zajęć z języka hebrajskiego słuchacze będą korzystać z podręcznika Ivrit Min Hahatchala , jak również z różnorodnych materiałów przygotowywanych przez lektora.

Zajęcia przewidziane są dla grup składających się  od 3 do 5  słuchaczy, przy czym grupa nie może liczyć mniej niż 3 słuchaczy.

Zajęcia grupy języka hebrajskiego rozpoczynają się po zebraniu się minimalnej ilości słuchaczy.