Metoda

Jesteś ciekawy jak to działa?

Naszym sposobem nauczania języków obcych jest po prostu mówienie !

Nasi słuchacze mają możliwość aktywnego udziału w zajęciach, odpowiadając na pytania nauczyciela w pełnej formie, tym samym czas ćwiczenia przez mówienie jak i ćwiczenia nowych słów i form gramatycznych zajmują blisko 80% lekcji.

Podstawową metodą nauczania języków obcych w Szkole Języków Obcych Fonetyka, jest Metoda Bezpośredniej Komunikacji (Direct Communication Metod), która bazuje na naturalnym procesie posługiwania się językiem. Podobne zjawisko występuje w sytuacji samoistnego przyswajania języków obcych w czasie pobytu za granicą, kiedy to nieustannie jesteśmy zmuszenie do interakcji z udziałem komunikacji w nowym języku.

Taki sposób nauczania minimalizuje udział języka ojczystego w tym procesie, co bezpośrednio wpływa na powstawanie odruchów językowych, prowadzących do myślenia w języku, którego chcemy się nauczyć. Dzięki temu łatwiej jest posługiwać się nim w praktyce.

Dlatego też zajęcia prowadzone w Szkole Języków Obcych Fonetyka odbywają się prawie w całości w języku obcym. Gdyż najlepszym sposobem nauki języka obcego jest mówienie nim.

Metoda głosi:

„Słownictwo jest ważniejsze od gramatyki, a najważniejsze jest mówienie”.

Metody nauczania języków koreańskiego i hebrajskiego są opisane na podstronach poświęconych tym językom.

Zapisz się na lekcję próbną!

Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski, polski, koreański czy hebrajski – wybór należy do Ciebie.