Angielski dla dzieci

KIDS English

Podręczniki Kids English dla dzieci w wieku 7-13 lat

Fonetyka Szkoła Języków Obcych, oferuje również naukę języka angielskiego Metodą Bezpośredniej Komunikacji (Direct Method) dla dzieci, korzystając z podręczników serii Kids English.

Seria podręczników Kids English pozwala na naturalny przebieg nauki angielskiego, dzięki czemu dzieci uczą się w sposób dostosowany do możliwości poznawczych dziecka. Dzięki metodzie prostych pytań i odpowiedzi dzieci szybko uczą się używania struktur językowych. Dodatkowo dynamiczny charakter zajęć sprawia, że mali studenci błyskawicznie wzbogacają swoje umiejętności rozumienia z kontekstu.

Dzieci lubią naukę z podręcznikami z serii Kids English. A to za sprawą gier aktywizujących i motywujących, które w połączeniu z usystematyzowanymi powtórkami i pomocami wizualnymi, zapobiegają znużeniu i pomagają w utrwalaniu zdobytej wiedzy oraz zapamiętywaniu nowych partii materiału.

Seria podręczników do angielskiego dla dzieci składa się z sześciu pozycji opracowanych dla poziomów A0-B1 Intermediate.

Fonetyka angielski dla dzieci w grodzisku mazowieckim

Angielski dla młodzieży